Kręczkowski Władysław

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kręczkowski Władysław (1899-1973), proboszcz w Szerokiej i Radoszowach

Urodził się 12 września 1899 w Chmielnie w pow. kartuzkim w rodzinie Władysława i Otylii z d. Adamczyk. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w gimnazjum w Pelplinie. W 1917 roku został powołany do wojska i wysłany na front zachodni. W grudniu 1918 roku zakończył służbę wojskową i po krótkiej przerwie, kontynuował przerwaną edukację w gimnazjum w Chełmnie. Egzamin dojrzałości zdał w czerwcu 1921 roku. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie i rozpoczął tam studia teologiczne. W styczniu 1926 roku jako subdiakon przeszedł do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Święcenia kapłańskie przyjął 16 stycznia 1927 w Katowicach z rąk bpa A. Lisieckiego w jego prywatnej kaplicy. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: św. Pawła w Nowym Bytomiu, św. Barbary w Królewskiej Hucie, św. Jerzego w Rydułtowach, św. Marii Magdaleny w Tychach, Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach, św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach, św. Augustyna w Lipinach, NSPJ w Czerwionce i św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach. W 1931 roku przez kilka miesięcy pełnił funkcję administratora w parafiach: św. Wawrzyńca w Mokrem i Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim.

W listopadzie 1937 roku zdał egzamin proboszczowski. W 1938 roku bp S. Adamski mianował go najpierw administratorem, a następnie proboszczem w parafii Wszystkich Świętych w Szerokiej (1938-1948). Z powodu złego stanu zdrowia w 1948 roku zrezygnował z parafii i objął funkcję kapelana szpitalnego w Rybniku. Zatwierdzony na stanowisku administratora (od 1 kwietnia 1954 roku), a potem proboszcza w Radoszowach (do 21 sierpnia 1957 roku). W 1957 roku przeszedł w stan spoczynku. Na emeryturze mieszkał początkowo w Radoszowach, a następnie w Rydułtowach i w Rybniku. Zmarł 23 lipca 1973 w Rybniku i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Władysława Kręczkowskiego; Schematyzm (1929-1977); WD 1929, nr 6, s. 54; 1930, nr 11, s. 124; 1931, nr 6-7, s. 90; 1931, nr 8-9, s. 100; E. Kopka, Dzieje parafii pw. św. Jacka w Radoszowach (1922-1975), Katowice 1985, mps w Bibliotece WTL, s. 50-51; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 105 i nn.