Osobiste

Parafia Wszystkich Świętych w Szerokiej

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku

Parafia Wszystkich Świętych w Szerokiej

Pierwsze udokumentowane wzmianki o istnieniu parafii pochodzą z 1447 roku. Znajduje się ona w spisie świętopietrza w dekanacie żorskim. Stary kościół w Szerokiej został zniszczony prawdopodobnie w czasie wojen husyckich w pierwszej połowie XV wieku. W 1520 roku powstała nowa, drewniana świątynia – na którą budulec przekazał ówczesny sołtys. Kościół ten, podobnie jak poprzednie budowle również nosił wezwanie Wszystkich Świętych. W 1570 roku świątynię przejęli protestanci. Zgodnie z dekretem cesarza Austrii, w 1628 roku szerocki pastor opuścił placówkę parafialną, a kościół z powodu braku katolickich księży na kilkanaście lat został zamknięty.

Wykopanie fundamentów pod obecny kościół miało miejsce w kwietniu 1796 roku, uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego dokonano 21 kwietnia tego samego roku. Ceremonii dokonał inwestor budowy, ks. Ignacy Alojzy Skrzyszowski. Gotowy murowany, choć jeszcze w stanie surowym kościół stanął w 1801 roku. Poświęcenie (benedictio) nowego domu Bożego w Szerokiej nastąpiło w 1803 roku.

Z wyposażenia wnętrza zachował się późnobarokowy ołtarz główny, tabernakulum oraz rzeźby aniołów, obraz Wszystkich Świętych znajdujący się w głównym ołtarzu, ambona z umieszczonym na jej szczycie pelikanem – symbolem Chrystusa. Na chórze znajdują się zabytkowe organy ufundowane przez Wawrzyńca Stencla z 1785 roku, które wykonał organomistrz Antoni Staudinger.

Budynek kościoła wzniesiony w stylu barokowo-klasycystycznym został otoczony murowanym parkanem, na którym wzniesione zostały cztery stacje Drogi Krzyżowej. W parkanie ujęto wejściową bramę cmentarną, na której umieszczono napis w języku polskim "Tu jest Dom Boży i brama niebieska". Tuż przy bramie znajduje się kamienny krzyż ufundowany przez gminę szerocką w 1855 roku.

Kiedy kościół stanął już gotowy wśród mieszkańców narastało pragnienie by po 228 latach zależności od parafii w Krzyżowicach – Szeroka nie była jedynie parafią filialną – lecz samodzielną placówką. Po długich staraniach – 5 czerwca 1858 arcybiskup wrocławski wydał stosowny dokument. Pod koniec 1859 roku rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego i gospodarczego. Po wojnie rozpoczęto odbudowę. Odremontowano wieżę a na jej wierzchołku umieszczono strącony krzyż. W oknach po obu stronach nawy w 1998 roku umieszczono witraże, zaś w oknie na wieży kościelnej znajduje się witraż z herbem Szerokiej.

Budowę domu katechetycznego rozpoczął ks. proboszczAntoni Łatko, który zgodę na jego postawienie uzyskał spotykając na swej drodze liczne trudności. Jednorazowej pożyczki na budowę tego obiektu udzielili także parafianie. Wykończony dom katechetyczny został poświęcony wraz z grotą Matki Bożej Lourdzkiej – 11 lutego 1985. 28 października 2000 ks. bp Stefan Cichy dokonał konsekracji ołtarza i pobłogosławił cztery nowe dzwony. Stare podarowano parafii Matki Bożej Różańcowej w Lędzinach.

Kościół p.w. Wszystkich Świętych został wpisany do rejestru zabytków 5 lutego 1966.

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret dot. zmiany granic parafii, WD 1934, nr 4, s. 114; Dekret dot. zmiany granic parafii, WD 1934, nr 5, s. 153; D. Frysz, Dzieje parafii Wszystkich Świętych w Szerokiej w latach 1925-1985, Katowice 1988, praca mgr mps w Bibliotece WTL UŚ w Katowicach; Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, t. 3 Województwo Śląskie, cz. 1 diecezja katowicka wraz z częścią diecezji częstochowskiej, opr. P. Nadolski, Katowice 2008, s. 281-282; Szkic monograficzny Szerokiej, jubileusze 721 lat Szerokiej, 200 lat kościoła parafialnego, 30 lat Szkoły Podstawowej nr 18, 30 lat KWK "Borynia", Szeroka 2001; A. Krętosz, Zniszczenia obiektów sakralnych dekanatu żorskiego w 1945 roku i ich odbudowa, Katowice 2009, praca mgr mps w Bibliotece WTL UŚ w Katowicach; A. Burda, Lubią się modlić śpiewając, Jastrzębie Zdrój Szeroka parafia pw. Wszystkich Świętych, GN 1998, nr 44, (dodatek katowicki), s. 17 i 24.