Parafia Ducha Świętego w Bytkowie

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj
Bytkow ducha1.jpg
Bytkow ducha2.jpg

Siemianowice Śląskie powstały z połączenia gmin wiejskich Siemianowic i Huty Laura (1923) oraz Michałkowic, Bytkowa, Bańgowa i Przełajki (1951). Bytków jest najstarszą dzielnicą tego miasta. Pierwsze wzmianki można znaleźć w Liber beneficiorum Jana Długosza (ok. 1470). Na XIV-wiecznych pergaminach można przeczytać, że właścicielami wsi byli Wochnikowie. W XVI wieku Bytków przeszedł w ręce rodu Starzyńskich. Na początku XVIII stulecia osada została kupiona przez Hunterów von Grandon, a w połowie tegoż wieku stała się własnością rodu von Kloch. Od 1796 roku Bytków należał do księcia Hohenlohe z Ujaźdu.

Po raz pierwszy pomysł wybudowania kościoła w Bytkowie pojawił się w połowie ubiegłego wieku. W 1950 roku wikariusz generalny skierował dwa pisma - jedno do ks. Hojki z Michałkowic, drugie do proboszcza z Lędzin, ks. Jan Klyczki. Prosił w nich, by podjęli się zadania budowy tutaj kościoła. W listach do obydwu podkreślał wagę tego przedsięwzięcia ze względu na dobro wielu tysięcy dusz, które pozostawały bez opieki duszpasterskiej. Sytuacja ta była związana z szybkim rozwojem przemysłu i pojawianiem się kolejnych osiedli mieszkaniowych. Bytków stał się ważną częścią składową dużego miasta o górniczo-rolniczym charakterze. Do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Wydziału Budownictwa w Siemianowicach Śląskich, a następnie do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej zostały skierowane odpowiednie pisma z prośbą o zgodę na budowę kościoła. Z powodu braku odpowiedzi proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Michałkowicach podjął decyzję, by co tydzień w niedzielę odprawiać mszę w Bytkowie, przy kapliczce św. Jana Nepomucena. Pomimo ostrzeżeń ze strony władz nie wycofał się z tego pomysłu, co też odniosło oczekiwany skutek. 16 września 1975 zastępca wojewody Zdzisław Gorczyca w piśmie do kurii diecezjalnej wyraził zgodę na budowę kościoła w Bytkowie. Chcąc utrudnić realizację planów, miejsce zostało wyznaczone przy ulicy Węglowej, w niedalekim sąsiedztwie stawów „Brysiowych”. Podmokły teren utrudniał jakąkolwiek budowę na tym terenie, a lokalizacja z dala od osiedla „Tuwim” wykluczała je jako teren parafii.

14 marca 1977 rozpoczęto, bez zezwolenia władz budowę kościoła w Bytkowie. W piśmie z 9 lipca 1977 prezydent Siemianowic Śląskich Witold Woźniczka udzielił parafii św. Michała Archanioła w Siemianowicach pozwolenia na budowę kościoła. Za wykonanie zadania odpowiedzialny był zespół projektantów: Krystian Laske, Stefan Walendowski, Teodor Okoń. Pracy przewodził ks. Frelich, wyznaczony do tego zadania przez kurię katowicką. Nie ograniczał się on tylko do obserwowania postępu prac budowlanych , ale tak jak wszyscy pracował tam, gdzie zaistniała taka potrzeba. Swoje zaangażowanie przypłacił chorobą nerek, po której nie był w stanie kontynuować pracy. Dlatego też bp Herbert Bednorz dekretem z 13 kwietnia 1978 mianował go proboszczem parafii św. Józefa w Zabrzegu. Następcą ks. Frelicha został ks. Konrad Zubel, któremu dane było dokończyć prace przy budowie kościoła. 20 października 1988 kościół został poświęcony. W ołtarzu umieszczono relikwie świętych męczennic Fortunaty i Rewokaty. Przez następne lata prowadzono jeszcze prace związane z budową kaplicy cmentarnej, urządzaniem parkingu i przebudową wieży kościelnej. Kościół otrzymał również wystrój wewnętrzny: organy, stacje Drogi Krzyżowej i witraże w oknach na chórach.

W parafii Ducha Świętego w Siemianowicach–Bytkowie funkcjonują następujące grupy parafialne: Legion Maryi, Odnowa w Duchu Świętym, Schola młodzieżowa, Katecheza dla Dorosłych, Apostolat Margaretka, Ministranci, Franciszkański Zakon Świeckich, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, Akcja Katolicka, Dzieci Maryi, Ruch Światło-Życie, Eucharystyczny Ruch Młodych, Żywy Różaniec.

Proboszczowie

Bibliografia

Archiwum parafii w Bytkowie, Kronika parafialna, t. 1-2; Dekret erekcji Parafii Świętego Ducha w Siemianowicach Śl.-Bytkowie, WD 1980, nr 8, s. 179-180; Z. Janeczek, Bytkowskie szkice historyczne, Siemianowice Śląskie 2009, s. 76; Z. Janeczek, Siemianowicki słownik biograficzny, Katowice 1996, s. 245; Tenże, Od Sancovic do Siemianowic. Szkice z dziejów miasta i okolic, Katowice 1993; K. Zubel, Relacje o budowie nowych kościołów i ich konsekracji, WD 1988, nr 12, s. 437; M. Krzyżowski, Parafia Świętego Ducha w Bytkowie (1980-1990), powstanie i integracja, Bytków-Rojca 1990, mps w Bibliotece WTL UŚ Katowice; A. Halor, Przewodnik siemianowicki. Wędrówki po mieście i okolicy, Siemianowice Śląskie 2000; S. Sierla, Życie darowane mi po raz drugi, Świbie 2004.