Czekała Henryk

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Czekała Henryk (1915-1967), proboszcz w Lędzinach

Urodził się 5 czerwca 1915 w Szarleju. Był synem Adolfa i Zelmy z d. Gasse. Do szkoły powszechnej i Państwowego Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego uczęszczał w Szarleju. Należał do Sodalicji Mariańskiej uczniów szkół średnich. W czerwcu 1935 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wybuchu II wojny światowej ostatni rok studiów ukończył w ramach tajnego nauczania w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 21 listopada 1939 w kaplicy Kurii Diecezjalnej w Katowicach z rąk bpa Stanisława Adamskiego.

Jego pierwszymi placówkami wikariuszowskimi były parafie: św. Józefa w Rudzie, św. Barbary w Chorzowie i św. Pawła w Nowym Bytomiu. W czerwcu 1943 roku został przymusowo wcielony do wojska niemieckiego. Służbę wojskową odbywał początkowo w Lublińcu. Następnie skierowano go do Wrocławia, gdzie ukończył szkołę sanitarną. Po półrocznym przeszkoleniu w styczniu 1944 roku został wcielony do batalionu marszowego i wysłany do Gliwic na środkowy odcinek frontu wschodniego. W lipcu 1944 roku dostał się do niewoli. Przebywał najpierw cztery miesiące w obozie jeńców wojennych w Azbest na Uralu, a następnie jedenaście miesięcy w miejscowości Tyszino pod Moskwą.

Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do dawnych obowiązków w diecezji katowickiej. Od 1945 roku w charakterze wikariusza pracował w parafiach: św. Mikołaja w Lublińcu, Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym, NSPJ w Mysłowicach (od 22 października 1946), św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach i Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli. W 1952 roku otrzymał prawo do noszenia pelerynki proboszczowskiej. W sierpniu 1952 roku został skierowany w charakterze wikarego do parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich, gdzie po kilku miesiącach został mianowany substytutem a następnie adiutorem. W sierpniu 1957 roku zatwierdzony na stanowisku substytuta, a następnie, administratora, w końcu proboszcza w parafii św. Klemensa w Lędzinach. Zmarł 27 lutego 1967 w Lędzinach i tam spoczął na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Henryka Czekały: Schematyzm 1947-1970; Czekała Henryk (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 58.