Brzoza Franciszek

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Brzoza Franciszek (1916-1993)

Brzoza Franciszek11.jpg

Urodził się 3 sierpnia 1916 w Gliwicach w rodzinie Ernesta i Berty z d. Bies. W latach 1924-1928 uczęszczał do Szkoły Wydziałowej w Katowicach, następnie do Państwowego Gimnazjum im. A. Mickiewicza. Po zdaniu matury w 1936 roku zgłosił się Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 21 września 1939 odebrał w Rektoracie Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie złożone tam świadectwa. W marcu 1940 roku zwrócił się do bpa S. Adamskiego z prośbą o zezwolenie na kontynuowanie studiów teologicznych w Widnawie.

Święcenia kapłańskie z rąk kard. A. Bertrama przyjął 13 lipca 1941 we Wrocławiu. Następnie kolejno pracował w parafiach: Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach (listopad-grudzień 1941 roku), Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu (od stycznia 1942 roku), św. Barbary w Chorzowie(od 15 sierpnia 1942), Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli (od 2 czerwca 1944), św. Marii Magdaleny w Tychach (od 18 sierpnia 1945), Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach (od 3 września 1946), św. Mikołaja w Bielsku (od 1 września 1950; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), NSPJ w Wyrach (marzec-kwiecień 1951 roku), św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie (od 28 kwietnia 1951; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), Wszystkich Świętych w Pszczynie (od 1 września 1952), św. Mikołaja w Lublińcu (od 2 września 1954), św. Katarzyny w Pielgrzymowicach (od 4 grudnia 1954), św. Jakuba Starszego Apostoła w Lubszy (od 1 września 1955), św. Józefa w Chorzowie (od 31 sierpnia 1956), św. Augustyna w Lipinach (od 27 września 1956) i św. Józefa w Zgodzie (od 30 sierpnia 1957).

Na początku listopada 1957 roku uległ wypadkowi kolejowemu. Amputowano mu prawą nogę i prawe przedramię. Zaczął chodzić „dopiero po wielu miesiącach". Odprawiał Msze św. w swoim pokoju, w pozycji siedzącej. 24 września 1960 otrzymał nominację na kapelana i duszpasterza w Zakładzie Sióstr Boromeuszek w Bielszowicach. Do jego zadań należała opieka duszpasterska nad podopiecznymi Domu Opieki i pełnienie funkcji liturgicznych w kaplicy. Po likwidacji Domu Opieki w Bielszowicach (1964) bp Juliusz Bieniek polecił go opiece brata ks. Karola Brzozy, proboszcza parafii św. Józefa w Świętochłowicach-Zgodzie. W 1977 roku zamieszkał z matką, bratem i siostrą na probostwie w Gorzycach Śląskich. W sierpniu 1987 roku przeniósł się z siostrą Elżbietą do Gołkowic i zamieszkał w domu parafialnym, opuszczonym przez Siostry III Zakonu św. Franciszka. Po śmierci siostry w lutym 1993 roku troszczyły się o niego siostry cywilne PCK z Wodzisławia. Zmarł w Gołkowicach 11 czerwca 1993.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Franciszka Brzozy; Schematyzm (1947-1986); K. Harbich, Die Philosophisch-theologische Diözesenlehranstalt und das Priesterseminar im Weidenau, [w:] Geschichte des Breslauer Domkapitels, hrsg K. Engelbert, Hildesheim 1964, s. 404-420; GN 1993, nr 26, s. 15; H. Olszar, Nekrolog, WA 1993, nr 6, s. 309-312; Tenże, Ludzie tej ziemi. Studium biograficzne, Krzyżanowice 2013, s. 46-48.